top of page

Contra Mestre Izol

Есвалбарде Пиниейро Гонсалвес (Esvalbarde Pinheiro Gonçalves), познат още като Изол (Izol), е роден през 1986 г. в Каукая, щата Сеара и живял в района Аратури. През 1994 г. започва да практикува капоейра с Контраместре Афонсо (Contramestre Afonso) в група Музенза (Muzenza). Получава първа и втора степен, съответно през 1995 г. и 1996 г. През последната, Контраместре Афонсо се присъединява към група Бейра-Мар (Beira-Mar) и напуска Аратури. През 1997 г. Изол възобновява тренировките си с Местре Жаир (Mestre Jair), група Марабаяно (Marabaiano). Година по-късно Контраместре Афонсо се завръща, но вече като част от групатa Кордао де Оуро (Cordão de Ouro).
През 1998 г. Изол получава 3-та степен, а през 2002 г. - 4-та степен. Поради здравословни проблеми за кратко прекратява тренировките, а след като се завръща, групата се води от Местре Еспиро Мирим (Mestre Espirro Mirim).
Изол започва да води тренировките по време на отсъствията на своя учител. През 2006 г. получава 5-та степен - инструктор по капоейра.
Скоро заминава за Берлин и през 2009 г. открива групата Кордао де Оуро Берлин. Година по-късно организира първия семинар по капоейра в Берлин - Na mandinga do jogo - с участието на учители от Европа и Бразилия. По време на втория семинар през 2011 г., Местре Еспиро Мирим присъжда на Изол степен Професор (Professor).
През 2015 година, нашият учител получава степен Контра местре (Contra Mestre) за заслуги в развитието на капоейра и големият труд и любов, с които се отнася към капоейра.

bottom of page