top of page

Легенди и митове в капоейра

Като символ на борбата за свобода, капоейра се превръща в източник на много легенди за славни капоейристи, които дори са притежавали свръх естествени сили. Тези легенди са част от фолклора, а в Бразилия тези герои и до ден днешен са популярни.

Besouro Manganga

Капоейра легенди

Besouro Manganga - (Мануел Енрике, Manuel Henrique) е роден в Санто Амаро. Името си получава още като малък от своя учител - местре Алипио.

Притежаващ голяма сила, авантюристът Мануел рядко се задържал на едно работно място и често е бил определян като нарушител на спокойствието. Легендите за неговите способности са, че можел да се превръща в пантера или бръмбар. Ако попаднел на рода или улична капоейра, Безоро се превръщал в огромно животно, подобно на бръмбар, което летяло над присъстващите (Besouro - бръмбар от португалски).
Веднъж на площада Санта Круз, известно място в града, Безоро принудил един войник да участва с него в борба за Кашаса (Cachaca - бразилска алкохолна напитка). В полицията веднага разбрали какво се случва в града и военноначалникът Жозе Коста се отправил натам, за да хване Безоро, жив или мъртъв. Безоро отказал да се предаде доброволно и войниците открили огън. Той се сгромолясал на земята, а в момента, в който към него се приближил военноначалникът, Безоро скочил и заловил началника.
Друг път безработният Безоро отишъл в Усина Колониа (Usina Colonia, днешна Santa Eliza, Баия), за да търси работа. След като си намерил свободно място и работил седмица разбрал, че началникът, който никога не плащал, заплашвал тези, които си потърсят парите и ги връзвал за 24 часа да висят на уличен стълб. Когато Безоро разбрал, отишъл в кабинета му и му хвърлил хубав пердах, а след това си тръгнал със заработените пари.
Веднъж, когато бил на 27, се сбил с Мемеу, син на собственика на фермата, в която работел. Мемеу се зарекъл, че ще убие Безоро. Баща му наредил на слугите да повикат Безоро и му връчил писмо, което трябвало да отнесе в управлението в Усина Маракангаля (Usina Maracangalha). Тъй като капоейристът не е можел да чете, не е подозирал в какъв капан се е хванал. На писмото пишело, че трябва да убият Безоро. Когато пристигнал в управлението, началникът го прочел и му казал да дойде за отговора на следващия ден. Когато Безоро Манганга се върнал за отговора на другата сутрин, в управлението го чакали 40 войника, които започнали да стрелят по него. Разказват, че той бил толкова бърз и ловък, че успявал да избегне почти всички куршуми. Накрая обаче паднал мъртъв.
Така Безоро Манганга се превръща в легенда за североизточна Бразилия и за цялата капоейра общност по света, а хората го споменават и днес.

bottom of page