Капоейра Cordao de Ouro - Галерия

Капоейра в Берлин
Капоейра в Берлин
След първото батизадо
След първото батизадо
Семинар по капоейра в Берлин
Семинар по капоейра в Берлин
Capoeira on TV
Capoeira on TV
Капоейра в БНТ
Капоейра в БНТ
Капоейра в БНТ
Капоейра в БНТ
Тренировки по капоейра
Тренировки по капоейра
Капоейра игри
Капоейра игри
Halloween Capoeira
Halloween Capoeira
Стойка на ръце
Стойка на ръце